De Familie Brontë

Better to be without logic than without feeling

Patrick Brontë

Patrick Brontë (1777-1861)

Patrick Brontë, vader van Charlotte, Emily, Anne en Branwell, werd volgens de overlevering geboren in een lemen hut in Emdale, Ierland. Zijn achternaam was Brunty of Prunty, op latere leeftijd besloot hij dit te veranderen in Brontë. Patrick was de oudste van tien kinderen. Zijn vader was boer en wist al snel een beter onderkomen te bemachtigen voor zijn familie. Patrick ging naar school en leerde het vak van onderwijzer. Op zijn zestiende opende hij zijn eigen school. In 1802 werd hij toegelaten tot St. John’s College in Cambridge, waar hij jaar op jaar prijzen won. Hij besloot predikant te worden.

Patrick Brontë

Patrick Brontë

In de eerste maanden van 1812 ontmoette hij Maria Branwell, een nichtje van een vriend, en hij liet er geen gras over groeien. In augustus vroeg hij haar ten huwelijk en in december trouwden ze. Hun eerste twee dochters werden waarschijnlijk geboren in Clough House, Hightown. In 1815 werd hij hulppriester in Thornton, waar hun vier jongste kinderen werden geboren. Dominee werd hij toen hij met zijn gezin verhuisde naar Haworth. The Parsonage, de pastorie waar de familie woonde, is tegenwoordig een museum.

Dichter

Patrick was een dichter. Zijn eerste bundel werd uitgegeven in 1810. Daarnaast was hij ook een fervent brievenschrijver. Zijn opvattingen waren voor de tijd waarin hij leefde vooruitstrevend. Zo was hij van mening dat ook katholieken burgerrechten moesten krijgen (hoewel hij het te ver vond gaan dat ze ook deel uit konden maken van de regering). Ook was hij tegen de wet die het mogelijk maakte om zowel grote als kleine criminelen te veroordelen tot de doodstraf. In 1830 hielp hij mee met petities voor het afschaffen van de slavernij.

Geruchten dat Patrick Brontë rond 1842 aan de drank zou zijn, werden veroorzaakt – zo zei hij zelf – door de lucht van de tonic die hij nodig had voor zijn ogen. Hij leed aan staar. In 1846 werd hij compleet blind, maar een staaroperatie in Londen verhielp dit.

Arthur Bell Nicholls

Arthur Bell Nicholls was in 1845 Patricks hulppriester geworden. Toen deze in 1852 om de hand van zijn dochter Charlotte vroeg, weigerde Patrick. Charlotte was het enige kind dat hij nog had en hij was erg afhankelijk van haar geworden. Uiteindelijk wisten Nicholls en Charlotte hem toch te overtuigen en trouwden zij 1854. Na Charlotte’s dood bleef Arthur Bell Nicholls voor Patrick zorgen. Patrick Brontë stierf op 7 juni 1861.

Biografisch werk over Patrick Brontë:

  • Lock, John en Dixon, Canon W.T., A Man of Sorrows: The Life, Letters and Times of the Revd. Patrick Brontë
  • Green, Dudley, Patrick Brontë: Father of Genius

Comments are closed.